Campus KVO

Totaalrenovatie onderwijscampus in Merksem
Date of design: 2013
Date of construction: 2014-2016
Bouwheer: Sint Ludgardis Merksem vzw + Sint Michiel Schoten vzw
Vloeroppervlakte: 9675 m2
5

Totaalrenovatie van de voormalige vakschool 'Technicum Rerum Novarum' op de Bredabaan te Merksem. Sinds de sluiting van de school in 2004 stonden de gebouwen leeg met de nodige littekens tot gevolg. Diverse pogingen tot herinvulling van de site met een andere functie bleken onhaalbaar. Begin 2014 werd de volledige site verworven door de vzw's 'Sint Ludgardisschool Merksem' en 'Sint Michielscollege Schoten'. Het vooropgestelde bouwprogramma omvat onder meer de volledige renovatie van de bestaande gebouwen met inrichting van ca. 35 klaslokalen, diverse polyvalente ruimtes en laboratoria, een turnzaal en een sporthal. Het binnengebied wordt ontkernd door de afbraak van enkele onherstelbare volumes en op een nog braakliggend deel van de site zal een nieuwe kleuterschool opgericht worden. Tenslotte zal in de toekomst mogelijk nog een kinderkribbe in het oude kloostergebouw gehuisvest worden. De vernieuwde site zal de naam Campus KVO dragen, verwijzend naar de overkoepelende organisatie 'Katholiek Vlaams Onderwijs vzw'.

Campus KVO in Merksem
Campus KVO in Merksem
Campus KVO in Merksem
Campus KVO in Merksem
Campus KVO in Merksem