LDC te Schoten

Cogelshof
Date of design: 2010
Date of construction: 2011
Bouwheer: gemeente Schoten
Vloeroppervlakte: 1931 m2
11

Het bestaand gemeentelijk ontmoetingscentrum van Schoten diende verbouwd te worden tot een lokaal dienstencentrum met polyvalente lokalen onder het beheer van het plaatselijke OCMW. Het sterk verouderde gebouw voldeed niet meer aan de huidige comforteisen en er was nood aan extra vloeroppervlakte voor bijkomende activiteiten. Door het integreren van een centrale vide herademt het hele complex in een overvloed aan daglicht. In de dubbelhoge sporthal werd een nieuwe verdiepingsvloer geconstrueerd waardoor voldoende extra ruimte beschikbaar werd binnen het bestaande gebouwvolume. Op de eerste verdieping, grenzend aan enkele activiteitenruimtes, biedt een ruim terras zicht op het volledig heraangelegde Cogelspark, ontworpen door de gekende tuinarchitect Wirtz. Samen met de heraanleg van de Deuzeldlaan fungeerde dit project als katalysator voor de heropleving van de wijk 'Deuzeld'.